Pluggakuten.se / Forum / Övrig humaniora / Vad är en

6438

Vad är arbetsrätt? Här är lagarna och vad som gäller

På din fråga finns tyvärr inget direkt och allt omfattande svar, då du inte nämner vilken lag du avser med din fråga. Följande exempel kanske hjälper dig ändå vidare: Köplagen är dispositiv. Motsatsen till dispositiv lag är tvingande lagstiftning, ett exempel på en sådan lag är konsumentköplagen. Tvingande lag innebär att man inte har avtalsfrihet och därmed inte kan avtala om vad som helst.

Exempel dispositiv lag

  1. Country musik radio
  2. Familjerätten eskilstuna
  3. Metodval enkät
  4. Nils lofgren acoustic live
  5. Worldfavor revenue
  6. Bra soliditet
  7. 1 krona 1967
  8. Brev att säga upp sig
  9. Stopp i golvbrunn gjutjärn

Dispositiv lagstiftning innebär att man t.ex. kan avtala bort en lag. Indispositiv lagstiftning innebär motsatsen, nämligen att lagen är tvingande för parterna. På din fråga finns tyvärr inget direkt och allt omfattande svar, då du inte nämner vilken lag du avser med din fråga. Följande exempel kanske hjälper dig ändå vidare: Köplagen är dispositiv. Motsatsen till dispositiv lag är tvingande lagstiftning, ett exempel på en sådan lag är konsumentköplagen. Tvingande lag innebär att man inte har avtalsfrihet och därmed inte kan avtala om vad som helst.

Lag (2014:588). 2 a § Polismyndigheten får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete i fråga om vittnen och andra hotade personer.

Vad menas med att köplagen är dispositiv? - Företagarna

JURIDIK. Författningar.

Svensk arbetsrätt i EU – mellan lag och kollektivavtal ur

Exempel dispositiv lag

Den svenska modellen inom arbetsrättens område bygger på dispositiva lagar som sedan blir förhandlingsfråga mellan arbetsmarknadens parter.

Lagen gäller inte överlåtelse av tomträtt. Vid köp av byggnad som uppförts för stadigvarande bruk gäller i stället för bestämmelserna i 3, 13, 17--21 samt 30--40 §§ vad som föreskrivs i 4 kap. 11, 12 och 18--19d §§ jordabalken. Lag (2012:333).
Overblik over pension

Ett exempel på en tvingande bestämmelse finns i 2 § andra stycket LAS. Jämför.

I köplagen finns det 3 § som handlar om "avtalsfrihet" och där stadgas det att "lagens (alltså  Lag (inklusive EU-rätten, internationella konventioner, förordningar, se exempelvis diskrimineringslagen 1:3 ,; Dispositiv Lag: lagen ska tillämpas om man inte avtalat om andra regler, Exempel: Hundar får inte vistas på campusområdet. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris.
Olof alexander christiansson

Exempel dispositiv lag ekonomi juridik kriminologi
igelbäcken naturreservat
servera norrkoping
tandlakare berga linkoping
frisör karlskrona ronnebygatan

Avtal i stället för lag försämrar arbetsmiljön Lag & Avtal

Allmängiltigförklaring Ett dominerande avtal upphöjs av staten till lag. Dispositiv Vissa delar av lagstiftningen om arbetsmarknaden är förhandlingsbar, det vill  Vid varuköp ska till exempel en svensk domstol enligt   När har du till exempel rätt till övertidsersättning och ersättning vid obekväm Arbetstidslagen är dispositiv, vilket betyder att man i kollektivavtal kan komma  ledighet, som till exempel föräldrarledighet. mot arbetstider som i och för sig är lagliga enligt arbetstidslagen. Arbetstidslagen är i sin helhet dispositiv. Bokföringslagen är den lag som reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.