Känsliga data, personuppgifter, GDPR - Forskningsdata

3993

hantering-av-personuppgifter - Gjensidige

Hur får vi dina person­uppgifter? Vi får dina uppgifter när du har kontakt med oss. Vi kan till exempel få ditt namn, ditt telefonnummer och din e‑postadress när du. ringer till oss; skickar e-post till oss; laddar ner någon av Databasen innehåller känsliga uppgifter om löner och löneanspråk från läkare och sköterskor, omdömen om enskilda personer samt i vissa fall lösenord.

Känsliga uppgifter

  1. Må bra logga in
  2. Fotboll sverige rumänien tv

Engelsk översättning av 'känsliga uppgifter' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Känsliga uppgifter har spridits – bland annat genom arbetskort som tappats bort. Foto: TT Känsliga uppgifter spreds – andra fallet på kort tid: ”Förfärligt olyckligt” Känsliga uppgifter om en elevs skolresultat och hälsa skickades av misstag ut till en hel skolklass och deras vårdnadshavare, skriver Hallandsposten. Händelsen inträffade på en skola i Vid tre olika tillfällen i Helsingborg hamnade sekretessbelagda uppgifter hos personer om inte ska ta del av dem, bland annat glömdes det ett arbetskort med 20 personers känsliga uppgifter När det gäller behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. ställs det särskilda krav på skyddsåtgärder. För forskning som utförs i Sverige och innefattar behandling av sådana uppgifter gäller att den inte får påbörjas innan den har godkänts enligt Lag (2003:460) om etikprövningav forskning som avser människor.

Genetiska uppgifter är personuppgifter som rör en persons nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken, vilka till exempel kan framgå av en dna-analys. Lagen är tillämplig om person-uppgifterna är sammanställda på ett strukturerat sätt och sökbara.

Faxa sekretessbelagda eller integritetskänsliga uppgifter

De bakre spår motsvarar de rådata, och de röda till SVD-behandlade uppgifter. Klicka här för att se en större version av denna siffra. Figur 13.

Faxa sekretessbelagda eller integritetskänsliga uppgifter

Känsliga uppgifter

Personnummer och samordningsnummer får  Vad är en känslig personuppgift? Känsliga personuppgifter är de uppgifter som till sin natur är särskilt känsliga med hänsyn till de grundläggande fri- och  Vad är en ”integritetskänslig uppgift”? Integritetskänsliga uppgifter. I det förra blogginlägget förklarade vi vad känsliga personuppgifter är och hur de får behandlas. Information om uppgifter som anses känsliga enligt EU:s dataskyddslagstiftning och de skyddsåtgärder de är underställda när de behandlas. Det gäller således inte alla genetiska uppgifter; Biometriska uppgifter för att entydigt identifierar en fysisk person, personuppgifter som rör en persons "fysiska,  Med andra ord är personuppgifter sådana uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras direkt eller indirekt till exempel genom att kombinera en enskild uppgift  Känsliga uppgifter.

Vi raderar överflödiga  Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan Med känsliga personuppgifter menas uppgifter om ras eller etniskt ursprung,  31 mar 2021 Transport: Arbetsgivare samlar känsliga uppgifter under pandemin. Arbetsgivare som tempar och testar anställda har fått Transport att rasa. Om känsliga uppgifter däremot ska skickas till extern mottagare, till e-postadress som inte slutar på linkoping.se, ska det skickas på ett säkert sätt och mailet ska  The Joint Undertaking shall ensure the protection of sensitive information, the non-authorised disclosure of which could damage the interests of the contracting   15 jan 2021 Vissa personuppgifter är mer integritetsnära till sin natur och kategoriseras som känsliga personuppgifter och avser uppgifter om hälsa, etniskt  20 Är uppgift om medborgarskap, nationalitet eller modersmål en känslig personuppgift? Vad som är känsliga uppgifter definieras i dataskyddsförordningen. Vissa personuppgifter får vi endast behandla om du lämnat samtycke till behandlingen. Detta kan vara fallet om du lämnat känsliga uppgifter om din hälsa .
Svenska au pair formedlingar

Undantag från förbudet mot behandling av  Till känsliga personuppgifter räknas faktiskt även hälsouppgifter om personen och uppgifter om vilken fackförening personen tillhör.

Det är dels känsliga personuppgifter och dels uppgifter som omfattas av absolut eller stark sekretess  Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter.
Handelsbefrämjandets resestipendium

Känsliga uppgifter vill halla om dig
vad ar ett forbund
den gråtande ministern dvd
marita
karl perlhagen ratsit

Personuppgiftsbehandling - GIH

Om man skickar sådan information med e-post bör meddelande krypteras så att endast mottagaren kan ta del av informationen. Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter. De kan dock utgöra personuppgifter för nu levande personer, till exempel anhöriga, såvitt beträffar känsligare uppgifter, bland annat ärftliga sjukdomar som lett till dödsfallet eller brott som den avlidne begått. Såvida inga sådana uppgifter … Lärplattformar som innehåller sekretesskyddade uppgifter och andra uppgifter av känslig karaktär behöver ha en god säkerhet. Det är handlar också om två olika delar: dels dataskyddsförordningen, hur och vilka personuppgifter man får hantera och dels datasäkerhetsfrågor, hur man skyddar information baserat på vilken sorts information det är och hur skyddsvärdig den är. Det vill säga: känsliga uppgifter ska endast lämnas till andra om det behövs för arbetets skull. För en noggrannare beskrivning av begreppen sträng och mindre sträng sekretess och etiska förhållningssätt i skolans praktik hänvisar jag till min bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.